VESELSKO, stavební bytové družstvo zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 119 bytových domech, v 19 obcích a městech okresu Hodonín (Nová Lhota , Javorník, Suchov, Blatnička, Louka, Kuželov, Hrubá Vrbka, Tasov, Hroznová Lhota, Domanín, Těmice, Moravský Písek, Bzenec, Bzenec Přívoz, Strážnice, Petrov, Vnorovy a Veselí nad Moravou) t.j. celkem ve 2312 b.j.

Předmětem činnosti družstva je především zajišťování správy a provozu bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva, ve vlastnictví členů družstva, ale i ve vlastnictví jiných fyzických či právnických osob, zabezpečování plnění (služeb) poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor jak pro členy, tak i pro jiné osoby.

Pro zabezpečení předmětu činnosti má VESELSKO, SBD v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV vložka 66 zapsány následující předměty podnikání:

  • správa a údržba nemovitostí
  • pronájem s případným půjčováním věcí movitých
  • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  • realitní činnost